bàn xoay tròn cho dancer

bàn xoay tròn cho Dancer – Bar – karaoke – Club – Lounge

bàn xoay tròn cho Dancer – Bar – karaoke – Club – Lounge

? Trọng lượng lớn (đặt sản phẩm lên tới 300 kg)
? Đường kinh lớn: D = 180 cm

? THIẾT KẾ ( theo yêu cầu)
? SẢN XUẤT
? BÁN
? CHO THUÊ