Tìm kiếm đơn vị uy tín

Làm tại Tp.HCM

info@tovi.vn || 0912502060
hướng dẫn vận hành bục xoay 360 video photobooth và phần mềm tạo hiệu ứng

Hướng dẫn Kỹ thuật cơ bản chạy bục xoay 360 video photo booth với phần mềm tạo hiệu ứng Touchpix & kết quả

Kỹ thuật cơ bản chạy bục xoay – 360 video photo booth với phần mềm tạo hiệu ứng Touchpix & kết quả

hướng dẫn vận hành bục xoay 360 video photobooth và phần mềm tạo hiệu ứng

hướng dẫn vận hành bục xoay 360 video photobooth và phần mềm tạo hiệu ứng

1.++++ ket noi Gopro voi phan mem.
____https://www.youtube.com/watch?v=swVNd4mNU6g
2. ++++(su dung mo hinh nho..)
Camera Gopro quay phim…. ket noi iphone xu ly video
____https://www.youtube.com/watch?v=uNw3krfDss4

3.+++Mo hinh su kien nhieu nguoi….
cai dat phan mem – 360 Photo Booth Software Set Up
– Tao hinh overlayer..
– Cac setup co ban trong he thong.
– Ket noi thiet bi ngoai vi..tivi,Ipad, standee dien tu…
_____https://www.youtube.com/watch?v=MShyZfczPuU
Note: tren Gopro.. dat che do quay phim 1080…de xu ly hinh anh cho nhanh

====gia thue phan mem:=====
____https://touchpix.com/pricing/

=== Khách test mau san pham thuc te … voi san pham buc xoay Goc Nhin====
___https://youtu.be/gEEuj9bXRII

===K? thu?t co b?n ch?y b?c xoay – 360 video photo booth v?i ph?n m?m t?o hi?u ?ng Touchpix & k?t qu?
____https://www.youtube.com/watch?v=rOSwZ1oe0Z8

Kỹ thuật cơ bản chạy bục xoay - 360 video photo booth với phần mềm tạo hiệu ứng Touchpix & kết quả

tài liệu hướng dẫn vận hành bục xoay 360 video photobooth và phần mềm tạo hiệu ứng

tài liệu hướng dẫn vận hành bục xoay 360 video photobooth và phần mềm tạo hiệu ứng

so do xu ly 360 video photo booth voi phan mem 1

sơ đồ kỹ thuật xử lý 360 video photobooth vơi phần mềm

  • Làm sao để vận hành 360 video photo booth
  • Phần mềm nào hiệu quả để chỉnh sửa hiệu ứng video, công nghệ Bullet Time, Slow Motion, tạo hiệu ứng #SlowMotion, #Boomerang, #VFX, nhạc nền, logo overlay, 360° SlowMo
  • Photo Booth 360 Độ nào hợp lý cho sự kiện
  • kỹ thuật cơ bản hướng dẫn cho dựng hệ thống 360 photo booth
  • làm sao để làm hiệu ứng cho video của bục xoay tròn quay video 360
  • cần thuê bục xoay 360 video photo booth tại Sài Gòn & Hà Nội theo giờ, theo ngày
  • Thuê bục xoay 360 độ quay video giá bao nhiêu
Hotline: 0568 929 686